slager Gerhard Kwak

Gerhard Kwak publicist Slagerij
Gerhard Kwak
- slagerij-publicist -
De eigenaar van deze site, slager Gerhard Kwak is
geboren in Winterswijk. Hij is een een ouderwets
opgeleide slager en kreeg de liefde voor
het vak van Gerrit zijn vader. Een eenvoudige, maar
uiterst creatieve dorpsslager uit Winterswijk in de
Achterhoek die zijn tijd toen al ver vooruit was.

Gerhard heeft alle onder
delen van het vak geleerd.
Vanaf het inkopen en slachten van het vee tot het
verkopen van de producten die je van deze mooie
grondstoffen kunt maken. Hij houdt van een goed
stuk vlees. Eerlijk vlees. Hij gaat voor puur natuur.

Gerhard Kwak ontdekte in de loop van de jaren de
creatieve kanten van het vak. Deze kant verdiepte
en verbreedde hij bij verschillende bedrijven die
ieder voor zich weer een andere aanpak van het
slagersvak voor stonden. Gerhard wil met deze
site zijn liefde voor het slagersvak overdragen.
Zijn kennis is op deze site gebundeld in de hoop
dat hij veel lezers van ontbrekende informatie kan
voorzien.

slagerij Olde Olthof

Slagersvakopleiding
De slagersvakopleiding van Gerhard voltrok zich hoofdzakelijk in Hengelo (O) waar hij bij slagerij Herman Olde Olthof het vak tot in de puntjes leerde beheersen. Vanuit hier werd hij slager, vakleraar en bekwaamde hij zich in een aantal creatieve aspecten van het slagersvak onder andere door een opleiding als etaleur. Tijdens deze periode behaalde hij de eerste gouden plakken met het vervaardigen van salade- en koud buffetschotels.

Logo Mariniers

Diensttijd
De diensttijd bleek één van de meest vernieuwende ervaringen van de nog jonge slager. Hij werd Marinier en verbleef onder andere in Suriname en de Nederlandse Antillen. Na zijn diensttijd werkt Gerhard weer bij Olde Olthof en vervolgens als slager bij AH en als chef-slager bij een particuliere supermarkt.
Korps Mariniers

huishoudschooldagen

Bedrijfschap voor het Slagersbedrijf
In 1971 trad Gerhard in dienst bij het Bedrijfschap voor het Slagersbedrijf als wervings-functionaris. Hij hield zich daar bezig met de werving van slagersleerlingen op scholen. Dat gebeurde door het inrichten van kleine beroepstentoonstellingen en het geven van gastlessen. Ook was hij verantwoordelijk voor de organisatie van de toentertijd befaamde 'huishoudscholendagen'. Dat waren wedstrijden in het bereiden van vleesgerechten. Alle huishoudscholen in Nederland deden via voorrondes mee en een kleine selectie streed om de kampioenstitels. Ook begeleidde hij de demonstratiekoks die overal in Nederland demonstraties 'koken met vlees' gaven. Van hen leerde hij de kneepjes van het demonstratievak.

Speelman

Vleesgroothandel Jos Winters
Gedurende een korte tussenperiode was Gerhard bedrijfsadviseur bij Vleesgroothandel Jos Winters in Aalten. Hij begeleidde daar met name de afnemers op commercieel en promotioneel gebied. Hij richtte zich daarbij hoofdzakelijk op de vaktechnische aspecten en de vervanging van bedrijfsleiders in supermarkten. Kort voor hij bij Jos Winters in dienst trad werd Gerhard Internationaal kampioen tijdens de internationale Slavakto (SlagersVakTentoonstelling) met zijn vetsculptuur 'de blinde zwerver'.

de eerste barbecueles Vereniging voor Keurslagers
Als adviseur maakte Gerhard in de 12,5 jaar dat hij bij deze organisatie werkte kennis met keurslagers in heel Nederland en België. Hij was in eerste instantie bezig met vaktechnische en bedrijfsinrichtingsadviezen maar bekwaamde zich daarnaast vooral in het schrijven over het vak en de producten, het organiseren van promotionele activiteiten en het voor het voetlicht brengen van nieuwe ideeën en stromingen zoals het destijds nog vrijwel onbekende barbecueën.
hemaworst Hema Amsterdam
Bij de Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij trad hij in dienst als 'verswarenspecialist' en trainde de medewerkers op de winkelvloer. Hij leerde ze snijden, verpakken, vleeswaren- en vleesherkenning en probeerde ze de liefde voor het vak bij te brengen. Een tijd lang hield hij zich nog bezig met een project vlees binnen het bedrijf, maar de ambachtelijke slagerij trok toch meer en hij nam ontslag.
Grootse vleeswarenschotel Van den Born (nu: VersAlert) Hoevelaken
Gerhard trad in dienst van Van den Born Verswaren in Hoevelaken. Hij werd daar bedrijfsadviseur en verrichtte niet alleen openingen en hielp de slagers waar nodig, maar organiseerde ook allerlei promotionele acties voor slagers en supermarkten. Hij was de organisator achter de grootste vleeswaren schotel ter wereld in 1990. Daarnaast publiceerde hij freelance voor verschillende vakbladen.
Slagerswereld nu Vleesmagazine
Slagerswereld
(Reed Business Information)
De laatste jaren van zijn werkzame leven schreef Gerhard als vakredacteur voor Vleesmagazine (Slagerswereld). Hij hield zich tevens bezig met de organisatie van
'de slagerij van het Jaar'. De bekendste vakwedstijd voor vooruitstrevende slagers in Nederland.
Slager, redacteur, fotograaf, ontwerper en initiatiefnemer van 'www.mijnslager.info'. Anno 2010, zit hij achter de geraniums, zoals dat zo mooi heet, maar besloot hij zijn liefde voor het vak en de slagerij tot uiting te brengen via zijn website 'mijnslager.info'. Zodat iedereen die dat wenst van zijn kennis kan profiteren.
naar info